مبدل حرارتی پوسته و لوله

نکات مهم طراحی مبدل حرارتی پوسته و لوله

در طراحی مبدل حرارتی پوسته و لوله نکات مهمی درباره نحوه قرار گیری سیالات گرم و سرد وجود دارد، که بی توجهی به آن ها می تواند عمر مفید مبدل را به شدت کم کند.

به بیان دیگر یک مهندس طراح باید بداند، کدام سیال در پوسته (Shell) و کدام سیال در لوله (Tube) قرار گیرد.

نکاتی که در ادامه مطرح می شود از کتاب (Ludwig’s Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants)

استخراج شده و در صورتی که می خواهید به اطلاعات و نکات بیشتری دسترسی پیدا کنید،میتوانید جلد سوم این کتاب را مطالعه کنید،

۵ نکته از اساسی ترین نکات نحوه قرارگیری سیالات در مبدل های پوسته و لوله عبارتند از:

۱- میزان سمی بودن سیال در مبدل حرارتی پوسته و لوله

در شبیه سازی مبدل اگر سیال سمی باشد، بهتر است در قسمت لوله قرار بگیرد.

دلیل این موضوع هم این استکه در صورت نشتی، سیال به بیرون راه پیدا نمی کند و درون پوسته جمع آوری می شود.

۲-میزان رسوب زا بودن سیال

اگر سیال رسوب زا باشد باید آن را در لوله (Tube) قرار بدهیم.

دلیل آن هم این است که در این صورت فقط سطح داخلی لوله دچار رسوب می شود.

رسوب مبدل حرارتی پوسته و لوله

۳-دو فازی بودن سیال

اگر سیال گاز یا دو فازی باشد بهتر است در قسمت پوسته قرار گیرد. اثر دو فازی بودن سیال بر طراحی و شبیه سازی مبدل حرارتی

۴-میزان خورندگی سیال

اگر سیال خورنده باشد باز هم باید آن را در قسمت لوله (Tube) قرار داد.

دلیل این موضوع هم این است که در این صورت فقط یک طرف مبدل (لوله) دچار خوردگی می شود.

"خوردگی

۵-فشار عملیاتی سیال

اگر فشار یک سیال خیلی بیشتر از سیال دیگر باشد، باید آن را در قسمت لوله (Tube) قرار داد.

دلیل این موضوع هم به مباحث مربوط به افت فشار و ضخامت لوله برمی گردد،

اگر سیال پرفشار درون لوله باشد نتیجه این خواهد شد که باید ضخامت لوله بیشتر شود،

اما اگر سیال پرفشار درون پوسته باشد نتیجه این خواهد شد که باید ضخامت پوسته بیشتر شود،

که این مورد در مقایسه با افزایش ضخامت لوله هزینه بسیار بیشتری دارد. در نتیجه برای کاهش هزینه ها در طراحی سیال پرفشار را در لوله وارد می کنیم.

 

 

برای خرید مبدل حرارتی پوسته و لوله ، می توانید با کارشناسان گروه صنعتی پارس مخزن در تماس باشید