اجرای پروژه سه دستگاه میکسر ۱۳هزار لیتری مربوط به شرکت ایران آوندفر(شرکت بس)

گروه صنعتی پارس مخزن در پروژه ای افتخار همکاری با شرکت ایران آوندفر را داشت که سه دستگاه میکسر از

جنس استیل که هر یک از آنها دارای ظرفیت ۱۳ هزار لیتر بودند طبق استاندارد های ساخت بین المللی طراحی و تولید شدند.

نوع جوشکاری در طول اجرای این پروژه از نوع آرگون و الکترود و ماکسیمم ضخامت تانک ها ۵ میلیمتر از نوع گرید ۳۰۴ بود .

 

 

میکسر 13 هزار لیتر

میکسر_استیل_13 هزار لیتر

میکسر استیل ظرفیت 13 هزار_پروژه شرکت ایران آوندفر(بس)

دستگاه میکسر استیل

سه دستگاه میکسر 13 هزار لیتر استیل

میکسر استیل 13 هزار لیتر