پروژه شرکت معدن شیمی امید یکی از پروژه های زمان بر به علت نوع کار و حجم بالای سفارشات بود که به

لطف پروردگار به اتمام رسید و ما توانستیم بار دیگر رضایت خاطر مشتریان عزیزمان را فراهم کنیم . این پروژه شامل:

یک دستگاه بویلر روغن داغ ، یک دستگاه مخزن ۵۰ هزار لیتری اسید ، یک دستگاه مخزن پیمانه ۲ هزار لیتری ،

۶ دستگاه مخزن خوراک ۶۰ هزار ، راکتور ۳۰ تن از ورق ۱۵ میل و ۶ دستگاه مخزن ایر واش بود .

راکتور_تحت خلاء_30 تن_جوش زیر پودری

 

راکتور 30 تن

راکتور 30 تن تحت خلاء با ورق 15 میل و جوشکاری زیر پودری دارای کوئل داخلی 2 اینچ

 

بویلر روغن داغ